Co je sádrová omítka

Vlastnosti sádrových omítek

Široké možnosti použití sádry vyplývají ze specifických vlastností tohoto materiálu. Sádra je výjimečná proto, že je zdravotně nezávadná, má neutrální pH a především je schopna regulovat vlhkost v interiérech, čímž pomáhá udržovat příjemné mikroklima. Vezmeme-li v úvahu, že optimální vzdušná relativní vlhkost obytných místností pro člověka je 40 až 65 %, v topné sezóně tato hodnota klesá pod 30 %. Takové klima nepůsobí na zdraví dobře, hlavně v případě alergických potíží. Je možné samozřejmě použít zvlhčovač, ale jedním z osvědčených způsobů jak mikroklima zpříjemnit, je také použít sádrové omítky, které v případě nadbytku vlhkosti v místnosti vlhkost absorbují a později opět uvolňují do ovzduší. Sádrové omítky plní funkci přirozeného zvlhčovače. Výsledkem je, že v místnosti opatřené sádrovou omítkou, je stabilní a příjemné klima.

Sádrové omítky snadno a rychle absorbují teplo. Je-li tento vztah mezi teplotou stěn a vnitřního prostoru v rovnováze, je pro člověka v dané místnosti nejpřijatelněji. Tomu napomáhají sádrové omítky Knauf se součinitelem tepelné vodivosti 0,25 až 0,35 W/mK. Sádrové omítky Knauf udržují pohodlí v interiéru a dokonce šetří náklady na energii.

Povrchy sádrových omítek

K dalším neméně důležitým vlastnostem sádrových omítek patří hladký povrch a jednoduchost zpracování. Sádrové omítky jsou narozdíl od klasických vápencocementových omítek jednovrstvé a nanášejí se prakticky v jednom pracovním kroku. Pokud to povrch dovoluje, lze je nanášet ve velmi tenkých vrstvách s minimálním odpadem. Sádrovou omítkou lze vytvořit jak hladký kletovaný povrch, tak hrubou strukturu kamínků či dalších esteticky zajímavých povrchů. Navíc jsou tyto omítky velmi snadno opravitelné, lze je obkládat keramickými obklady, tapetovat i natahovat na ně šlechtěné omítky. Pod finální obklad nebo tapetu je však třeba použít penetraci Knauf Tiefengrung.

Vysoká přilnavost a rychlost

Sádrové omítky jsou velmi lepivé. Z těchto důvodů přilnou téměř ke všem běžným stavebním podkladům – betonu, pálené cihle, pórobetonu. Tato vlastnost je zvláště výhodná při omítání stropů. Tuto výhodu ocení každý zejména v místech, kde jsou vysekány rozvody nebo kde jsou jiné nerovnosti podkladu, např. špalety, překlady apod. Sádrové omítky jsou univerzální a lze je použít téměř všude, včetně sklepů, stropů, kuchyní nebo koupelen.

Sádrová omítka KNAUF výrazným způsobem urychluje stavbu, a to dokonce 2krát až 3krát. Sádrová omítka potřebuje v průměrných stavebních podmínkách na vyschnutí cca 10 až 14 dní (omítky s cementem až 28 dní).

Požární ochrana

Velmi nestandardní vlastností sádrových omítek je požární ochrana. Jestliže se pozorně zamyslíme nad chemickým vzorcem síranu vápenatého s krystalicky vázanou vodou, tj. CaSO4 x 2H2O, je zřejmé, že v krystalové skladbě jsou uloženy 2 molekuly vody. Při teplotním zatížení se toto množství uvolňuje jako „hasicí“ část. Při teplotním působení se uvolní vodní pára, která zabrání vzniku požáru jako parní stěna.

Zpracování sádrových omítek

Sádrové omítky Knauf lze spolehlivě a rychle zpracovávat jak ručním, tak strojním způsobem. Ve většině případů nevyžadují podklady žádné speciální úpravy. Výjimkou jsou nesavé prefabrikované betony nebo naopak vysoce nasákavé podklady (pórobeton). V prvním případě je zapotřebí opatřit podklad prostředky, které zvyšují přilnavost, například neředěným Knauf Betonkontaktem. Ve druhém případě prostředkem snižujícím nasákavost, ideálně přípravkem Knauf Aufberennsperre (ředěným vodou v poměru 1 : 3). Standardním použitím penetrace Knauf Aufberennsperre zajistíme rovnoměrnou nasákavost podkladu, rovnoměrné tuhnutí omítky a tím rovnoměrnost vlastností pro rozfilcování a uhlazení omítky.

Podklad musí mít minimálně +5 °C (tj. teplota vzduchu by měla být cca 10 °C), musí být suchý (zbytková vlhkost do 3 %). Ze stěny musí být odstraněny nesoudržné části a zbytky bednicích olejů. Silně zaprášené podklady je třeba mechanicky očistit např. smetákem nebo kartáčem. Spáry u zdiva širší nebo hlubší více než 5 mm je třeba vyplnit, jinak se můžou projevit jejich stopy na výsledné omítce.

Omítky pro strojní zpracování

Doporučuje se zpracovávat technologií Knauf PFT G4, G5 nebo Ritmo. Kvalitní zpracování ovšem začíná správným zamícháním v PFT omítačce. Sádrová omítka pro strojní zpracování MP 75 je určena pro stěny i stropy omítané na podklady jako beton, pálené cihly, plynosilikátové tvárnice pro přesné zdění, ale i cementotřískové desky. Minimální tloušťka omítky je 8 mm se spotřebou 1,0 kg/m2 na každý mm tloušťky. Výsledkem je hlazená struktura povrchu. Sádrová omítka MP 75 F má vyšší spotřebu – 1,1 kg/m2 na každý mm tloušťky – a výsledkem je filcovaná struktura povrchu. Minimální tloušťka je v případě omítky MP 75 F 10 mm.